Τα αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογών (σε παρένθεση βρίσκονται τα αποτελέσματα του 2013):

Αποτελέσματα για ΔΣ:

ΣΥΝΟΛΙΚΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
Ψηφίσαντες 1377 (1168)
Άκυρα Λευκά 6 (5)

1) Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών: 671 (577) έδρες 4 (4)
2) ΕΣΑΚ: 452 (393) έδρες 2 (2)
3) Ριζοσπαστικός Χώρος Τεχνικών-Συνεργασία Αριστερών Τεχνικών: 221 (180 Ριζοσπαστικός Χώρος Τεχνικών) έδρες 1 (1)
4) ΕΡΓΑΣ-Ταξική Πορεία: 27 (13 Αγωνιστική Συνεργασία)

ΑΘΗΝΑ
Ψηφίσαντες: 1165 (1015)
Άκυρα Λευκά: 4 (4)

1) Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών: 567 (514)
2) ΕΣΑΚ: 359 (321)
3) Ριζοσπαστικός Χώρος Τεχνικών-Συνεργασία Αριστερών Τεχνικών: 213 (163)
4) ΕΡΓΑΣ-Ταξική Πορεία : 22 (13)

ΠΑΤΡΑ
Ψηφίσαντες .53 (40)
Άκυρα Λευκά: 0 (0)

1) Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών: 23 (20)
2) ΕΣΑΚ: 27 (12)
3) Ριζοσπαστικός Χώρος Τεχνικών-Συνεργασία Αριστερών Τεχνικών: 3 (8)

ΛΑΡΙΣΑ
Ψηφίσαντες: 45 (39)
Άκυρα Λευκά: 0 (0)

1) Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών: 14 (7)
2) ΕΣΑΚ: 30 (28)
3) Ριζοσπαστικός Χώρος Τεχνικών-Συνεργασία Αριστερών Τεχνικών: 1 (4)

ΧΑΝΙΑ
Ψηφίσαντες: 74 (47)
Άκυρα Λευκά: 0 (0)

1) Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών: 40 (21)
2) ΕΣΑΚ 31 (26)
3) Ριζοσπαστικός Χώρος Τεχνικών-Συνεργασία Αριστερών Τεχνικών: 1 (0)
4) ΕΡΓΑΣ-Ταξική Πορεία: 2 (0)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ψηφίσαντες: 40 (27)
Άκυρα Λευκά: 2 (1)

1) Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών: 27 (15)
2) ΕΣΑΚ: 5 (6)
3) Ριζοσπαστικός Χώρος Τεχνικών-Συνεργασία Αριστερών Τεχνικών: 3 (5)
4) ΕΡΓΑΣ-Ταξική Πορεία: 3 (0)

Αποτελέσματα για ΕΚΑ:

Ψηφίσαντες 1099 (957)
Άκυρα Λευκά: 4 (4)

1) Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών: 531 (475) έδρες 7
2) ΕΣΑΚ: 343 (311) έδρες 5
3) Ριζοσπαστικός Χώρος Τεχνικών-Συνεργασία Αριστερών Τεχνικών: 200 (152) έδρες 3
4) ΕΡΓΑΣ-Ταξική Πορεία: 21 (15)